Зразки позовних заяв та скарг

 

1. Зразок позовної заяви про скасування податкового повідомлення-рішення Державної податкової інспекції (згідно КАС України).

2. Зразок позовної заяви Про розірвання договору та стягнення збитків  за договором згідно (ГПК України).

3. Зразок звернення до генеральної прокуратури (районної прокуратури) та інші інстанції з приводу невиплати заробітної плати та порушення порядку оформлення ведення трудової книжки (відмови внести запис до неї)

4. Зразок позовної заяви Про стягнення матеріальної та моральної шкоди (за наслідками ДТП)

1. Зразок позовної заяви про скасування податкового повідомлення-рішення Державної податкової інспекції

Окружний адміністративний суд м. Києва

01025, м. Київ, вул. Десятинна,4/6

Позивач

ТОВ «Ромашка»

Адреса:  м. Київ, вул.

код ЄДРПОУ,

р/р в Першій київській філії

АТ „БАНК” м. Київ, МФО

тел.

e-mail:

Представник Позивача

Небатов Андрій Євгенович

Адреса: м. Київ, вул.

тел. (044) 599-51-53

e-mail:

 

Відповідач: Державна податкова інспекція

у —————ькому районі м. Києва

, м. Київ, вул.

тел. (044)

інші засоби зв’язку відсутні

 

Судовий збір:      3,4 грн.

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про скасування податкового повідомлення рішення

Державної податкової інспекції у ««кому районі м. Києва

 

Державною податковою інспекцією у ««кому районі м. Києва 19.09.08. р. проведено перевірку дотримання вимог податкового законодавства в частині своєчасності подання платіжних доручень до установ банку щодо сплати земельного податку ТОВ Ромашка за період з 02.10.2005 р. по 22.06.2006 р.

За результатами перевірки виявлено порушення та прийнято податкове повідомлення – рішення № 0010671503/0 від 19.09.20__ р., відповідно до якого Позивач зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 265 083,64 грн. (далі — Повідомлення-рішення).

ТОВ Ромашка не погоджується з прийнятим Повідомленням – рішенням з наступних підстав.

Позивач являється платником земельного податку.

Відповідно до ст. 14 ЗУ “Про плату за землю”, платники земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності (крім громадян) самостійно обчислюють суму земельного податку та орендної плати щороку за станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою центральним податковим органом, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями.

На виконання вищевказаної вимоги закону, ТОВ Ромашка подавались своєчасно до Державної податкової інспекції зведені розрахунки суми земельного податку за 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 р. р.:

—          Зведений розрахунок суми земельного податку за 2001 р. подано 31.01.2001 р., що підтверджується штампом ДПІ (копія додається);

—          Зведений розрахунок суми земельного податку за 2002 р. подано 31.01.2002 р., що підтверджується штампом ДПІ (копія додається);

—          Зведений розрахунок суми земельного податку за 2003 р. подано 31.01.2003 р., що підтверджується штампом ДПІ (копія додається);

—          Зведений розрахунок суми земельного податку за 2004 р. подано 31.01.2004 р., що підтверджується штампом ДПІ (копія додається);

—          Зведений розрахунок суми земельного податку за 2005 р. подано 31.01.2005 р., що підтверджується штампом ДПІ (копія додається);

Відповідно до п. п. 15.1.1 п. 15.1 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” податковий орган має право самостійно визначити суму податкових зобов’язань платника податків у випадках, визначених цим Законом, не пізніше закінчення 1095 дня, наступного за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, а у разі, коли така податкова декларація була надана пізніше, за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку податковий орган не визначає суму податкових зобов’язань, платник податків вважається вільним від такого податкового зобов’язання.

Відповідно до п. 17.3. ст. 17 Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” сплата (стягнення) штрафних С.кцій, прирівнюється до сплати (стягнення) податку та оскарження їх сум.

Таким чином, передбачений вищевказаною статтею строк для самостійного визначення податковим органом податкових зобов’язань в тому числі штрафних С.кцій:

—         Розрахунок за 2001 р. – строк для нарахування сплинув 01.02.2004 р.;

—         Розрахунок за 2002 р. – строк для нарахування сплинув 01.02.2005 р.

—         Розрахунок за 2003 р. – строк для нарахування сплинув 01.02.2006 р.

—         Розрахунок за 2004 р. – строк для нарахування сплинув 01.02.2007 р.

—         Розрахунок за 2005 р. – строк для нарахування сплинув 01.02.2008 р.

З акту про результати перевірки дотримання вимог податкового законодавства в частині своєчасності подання платіжних доручень до установ банку на сплату земельного податку від 19.09.2008 р. № 3749 вбачається, що акт складено та оскаржуване Податкове-повідомлення рішення прийнято 19.09.2008 р., тобто за межами строку, визначеного п. п. 15.1 п. 15.1 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, що є порушенням з боку відповідача норм матеріального права.

Як свідчить практика Вищого господарського суду України, Постановою від 27 травня 2004 р. по справі № 20-4/052 підтверджена неправомірність прийняття Податкового повідомлення рішення з аналогічних підстав, а саме визнано неправомірним нарахування податкового зобов’язання та штрафних С.кцій за межами 1095 дня, наступного за останнім днем граничного строку подання податкової декларації (копія Постанови додається).

Відповідно до ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства України, — компетенція адміністративних судів поширюється на спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

Відповідно до ст. 71 КАСУ, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову. Суб’єкт владних повноважень повинен подати суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі.

Відповідно до ст. 171 КАСУ, суд може визнати нормативно-правовий акт незаконним чи таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, повністю або в окремій його частині.

Згідно зі ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 19 Конституції України, ст.ст. 6, 17, 71, 171 Кодексу адміністративного судочинства України, ст. ст. 15, 17 “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, —

ПРОШУ:

 1. Прийняти даний позов до розгляду.
 2. Визнати дії відповідача протиправними.
 3. Скасувати повністю податкове повідомлення – рішення № 0010671503/0 від 19.09.2008 р., Державної податкової інспекції у ««кому районі м. Києва відповідно до якого Позивач зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 265 083,64 грн.

ДОДАТКИ:

 1. Докази сплати судового збору.
 2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ Ромашка.
 3. Копія довідки ГУ статистики у м.Києві про включення до ЄДРПОУ ТОВ Ромашка.
 4. Копія Статуту ТОВ Ромашка.
 5. Копія Податкового повідомлення – рішення № 0010671503/0 від 19.09.2008 р.
 6. Копія акту перевірки від 19.09.2008 р. № 3749 з додатками.
 7. Копія розрахунку земельного податку на 2001 р.
 8. Копія розрахунку земельного податку на 2002 р.
 9. Копія розрахунку земельного податку на 2003 р.
 10. Копія розрахунку земельного податку на 2004 р.
 11. Копія розрахунку земельного податку на 2005 р.
 12. Копія постанови Вищого господарського суду України від 27 травня 2004 р. по справі №20-4/052.
 13. Копія доручення представника ТОВ Ромашка.
 14. Копія позову з додатками.

Представник ТОВ Ромашка

Небатов Андрій Євгенович

тел. (044) 599-51-53

 

2. Зразок позовної заяви Про розірвання договору та стягнення збитків  за договором згідно (ГПК України).

Господарський суд м. Києва

01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-б

Позивач:                фізична особа-підприємець

Гон-в Валерій Валентинович

Юридична адреса: м. Харків,

вул., кв.

Фактична адреса: м. Харків,

вул. Котлова,

р/р  у АКІБ “Укрбанк”

м. Харкова, МФО,

ідентифікаційний №

 

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю

“С. УКРАЇНА”

Юридична адреса: 01001, м. Київ,

вул. Хрещатик, 7, кв.

Фактична адреса: 02660, м. Київ,

вул. Віскозна,

р/р в Лівобережному філіалі

ОАО Український Банк,

м. Києва, МФО, ЄДРПОУ

ПОЗОВНА ЗАЯВА

Про розірвання договору та стягнення збитків  за договором

19 вересня 2007 р. між фізичною особою-підприємцем Гон-вим Валерієм Валентиновичем (далі – Позивачем) та Товариством з обмеженою відповідальністю “С. УКРАЇНА” (далі – Відповідачем) було укладено : Договір поставки № 111-П/09/07 (далі – Договір поставки) та Договір введення Обладнання в експлуатацію і його технічного обслуговування № 71-Т/09/07 (далі — Договір ТО).

Відповідно до умов Договору поставки Відповідач (Постачальник) зобов’язувався здійснити поставку принтеру та голівки друкуючі у строк до 17.11.2007 року.

Відповідно до умов Договору поставки Відповідач зобов’язувався ввести обладнання, яке поставлене за договором № 111-П/09/07 в експлуатацію та обслуговувати його.

На виконання умов договорів, 20.09.2007 року ФОП сплатив ТОВ «С.-Україна» передоплату у розмірі 93 300,00 грн. та 2 800,00 грн. по кожному договору відповідно.

16.11.2007 року по акту приймання передачі товару ФОП прийняв, а ТОВ «С.-Україна» передав товар, визначений договором № 111-П/09/07.

22.11.2007 року складено акт прийому-передачі пусконалагоджувальних робіт, в якому зазначено, що не вдалося запустити деякі опції принтера.

26.11.2007 та 30.11.2007 сторонами було складено акти про причини виникнення несправностей, відповідно до яких виявлені наступні дефекти: помітний нерівномірний друк по всій ширині робочого столу, нерівномірний рух каретки по робочій поверхні, відсутнє плавно-поступове переміщення каретки. Як причини таких дефектів встановлені: деформація несучої конструкції принтера через що викривлюються рейки блоку голів та нерівність несучої балки принтер.

Актом від 02.12.2007 року сторони зафіксували неякісний друк внаслідок кривизни дюз печатних голів, попередня причина: полімерний осад на підошві печатної голови.

03.12.2007 р. було виявлено чергову несправність періодичне заклинення-гальмування каретки по руху по вісі Х, вертикальна смугастість, про що сторонами складено акт та зроблено висновок, що принтер для стабільно-якісного друку не придатний та підлягає заміні.

Як наслідок вищезазначених подій та обставин, між сторонами було укладено три додаткові угоди до договору № 111-П/09/07, згідно яких раніше поставлений принтер був повернений Постачальнику, а замість нього поставлений інший принтер оновленої версії та дорожчий по вартості.

Приймання передача товару за додатковою угодою № 3 було оформлено двостороннім актом від 17.03.2008 р.

Технічними спеціалістами Відповідача були проведені пусконалагоджувальні роботи поставленого обладнання і при цьому були виявлені наступні недоліки: Інтенсивність свічення LED блоку не дозволяє якісно друкувати при максимальній швидкості (не сохнуть чорнила); Недостатня якість голубих чорнил (погано полімеризується на матеріалі); Неможливість включення підігріву столу незалежно від ввімкнення LED блоку (загальна кнопка ввімкнення); При друці на деяких матеріалах, не поглинаючих фарбу (оргскло, алюміній, пофарбований алюміній) після підсихання фарба висипається, що не відповідає заявленим технічним характеристикам обладнання).

У зв’язку із даними недоліками акт введення в експлуатацію обладнання з боку Позивача підписаний не був.

Відповідно до ст. 6 ГПК України, підприємства та організації, що порушили майнові права і законні інтереси інших підприємств та організацій, зобов’язані поновити їх, не чекаючи пред’явлення претензії. Підприємства та організації, чиї права і законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав та інтересів звертаються до нього з письмовою претензією.

З викладенням останніх недоліків Позивачем на адресу Відповідача була направлена письмова претензія від 24.03.2008 року із пропозицією вжити заходів по усуненню недоліків, проте дана претензія всупереч нормам ст. 6 Господарського процесуального кодексу  залишилась без належного реагування.

У зв’язку з викладеним, Позивач 25.04.08. р. надіслав цінним листом з описом вкладеного на адресу Відповідача письмову Претензію на суму 96 100,00 грн. з пропозицією розірвати Договір поставки та Договір ТО, та вимогою повернути сплачену передоплату за товар у розмірі 93 300,00 грн. та 2 800,00 грн. передоплати за послуги по введенню в експлуатацію (всього на суму 96 100,00 грн.) і повернути отриманий товар ТОВ «С.-Україна».

Зокрема Позивачем разом з претензією було направлено для підписання по два екземпляри угод про розірвання зазначених Договору поставки та Договору ТО.

На сьогоднішній день Відповідачем не відшкодовано сплачених за договорами коштів, а письмова претензія від 25.04.08. р. Відповідачем була взагалі залишена без відповіді, хоча строк розгляду пропозиції щодо розірвання договору чітко встановлений п. 10.3. договору № 71-Т/09/07 – 10 банківських днів та п. 12.6 договору № 111-П/09/07 – 5 банківських днів.

З моменту поставки і по даний час обладнання перебуває у неробочому стані, що також підтверджується Актом експертизи № В-260 складеному 27.06.08. р. ___________ською торгово-промисловою палатою.

Відповідно до висновку експерта: “оборудование находится в неработоспособном состоянии, не выполнены пуско-наладочные работы, что не соответствует п. 1.7.1. Договора № 71-Т/09/07 от 01 сентября 2007”.

Відповідно до положень ст. 673 Цивільного кодексу України, продавець повинен передати покупцеві товар, якість якого відповідає умовам договору купівлі-продажу. У разі відсутності в договорі купівлі-продажу умов щодо якості товару продавець зобов’язаний передати покупцеві товар, придатний для мети, з якою товар такого роду звичайно використовується. Якщо продавець при укладенні договору купівлі-продажу був повідомлений покупцем про конкретну мету придбання товару, продавець повинен передати покупцеві товар, придатний для використання відповідно до цієї мети.

Таким чином дане обладнання, яке було поставлене відповідно до зазначених договорів є неналежної якості, оскільки недоліки у даній марці принтеру вже виявлялись сторонами договору неодноразово, як при поставці першого принтеру та були виявлені знову після поставки аналогічної марки принтеру.

Всі вищевикладені обставини виконання зазначених договорів засвідчують те що:

—         виявлені недоліки взагалі не можна усунути,

—         їх усунення пов’язане з непропорційними витратами коштів та затратами часу,

—         недоліки виявлялися неодноразово та з’являлися знову після їх усунення.

Відповідно до ч. 2 ст. 678 Цивільного кодексу України, у разі істотного порушення вимог щодо якості товару (виявлення недоліків, які не можна усунути, недоліків, усунення яких пов’язане з непропорційними витратами або затратами часу, недоліків, які виявилися неодноразово чи з’явилися знову після їх усунення) покупець має право відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми.

Відповідно до ст. 681 Цивільного кодексу України, до вимог у зв’язку з недоліками проданого товару застосовується позовна давність в один рік, яка обчислюється від дня виявлення недоліків у межах строків, встановлених статтею 680 цього Кодексу, а якщо на товар встановлено гарантійний строк (строк придатності), — від дня виявлення недоліків у межах гарантійного строку (строку придатності).

Відповідно до ст. 12 Господарського процесуального кодексу України, — господарським судам підвідомчі справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і укладанні господарських договорів та з інших підстав.

Відповідно до ч. 3 ст. 15 Господарського процесуального кодексу України, — справи у спорах за участю кількох відповідачів розглядаються господарським судом за місцезнаходженням одного з відповідачів за вибором позивача.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 1, 2, 12, 15 Господарського процесуального кодексу України, ст. ст. 673, 678, 681 Цивільного кодексу України, —

ПРОШУ:

1.       Прийняти даний позов до розгляду.

2.       Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „С. УКРАЇНА” (адреса: __________________ код ЄДРПОУ ______________) на користь фізичної особи-підприємця Гон-ва Валерія Валентиновича кошти в сумі 96 100 (Дев’яносто шість тисяч сто) грн. 00 коп.

3.       Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю „С. УКРАЇНА” (адреса: ____________________________ код ЄДРПОУ 34350416) прийняти за рахунок власних коштів — принтер неналежної якості (марка   №         ) від фізичної особи-підприємця Гон-ва Валерія Валентиновича протягом десяти календарних днів після набрання рішення суду законної сили.

4.       Стягнути з Відповідача на користь Позивача понесені останнім витрати:

—         на складання акту експертизи в сумі —   ______   грн..,

—         судові витрати:  961 грн.  — державного мита —    грн.. та _____ грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Додаток:

1.       Докази сплати державного мита.

2.       Докази сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3.       Докази відправлення копій позовної заяви та доданих до неї документів відповідачу.

4.       Довідки № 21-10/3845 від 07.07.08. р. про включення Відповідача до ЄДРПОУ.

5.       Копія свідоцтва про державну реєстрацію Відповідача.

6.       Копія свідоцтва про державну реєстрацію Позивача.

7.       Копія довідки про включення Позивача до ЄДРПОУ.

8.       Копія Заявка на введення в експлуатацію 09.08.07. р.

9.       Копія Договір поставки № 111-П/09/07 від 19.09.07. р.

10.    Копія Договір введення Обладнання в експлуатацію і його технічного обслуговування № 71-Т/09/07 від 19.09.07. р.

11.    Копія Рахунок-фактура від 19.09.07. р.

12.    Копія Рахунок-фактура від 19.09.07. р.

13.    Копія Акт приймання-передачі товару від 16.11.07. р.

14.    Копія Акт приймання-передачі пуско-налагоджувальних робіт від 22.11.07. р.

15.    Копія Акт про причини виникнення недоліків від 26.11.07. р.

16.    Копія Акт про причини виникнення недоліків від 30.11.07. р.

17.    Копія Видаткова накладна від 01.12.07. р.

18.    Копія Видаткова накладна від 01.12.07. р.

19.    Копія Накладна від 02.12.07. р.

20.    Копія Акт про причини виникнення недоліків від 02.12.07. р.

21.    Копія Акт про причини виникнення недоліків від 03.12.07. р.

22.    Копія Додаткова угода № 1 від 05.12.07. р. до Договору № 111-П/09/07

23.    Копія Додаткова угода № 2 від 07.02.08. р. до Договору № 111-П/09/07

24.    Копія Видаткова накладна від 18.02.08. р.

25.    Копія Додаткова угода № 3 від 17.03.08. р. до Договору № 111-П/09/07

26.    Копія Акт приймання-передачі товару від 17.03.08. р.

27.    Копія Видаткова накладна від 17.03.08. р.

28.    Копія Видаткова накладна від 17.03.08. р.

29.    Копія Прибуткова накладна від 17.03.08. р.

30.    Копія Акт спиС.ня від 17.03.08. р.

31.    Копія Претензія Гон-ва В. В. від 24.03.08. р.

32.    Копія Повідомлення про поштове відправлення 26.03.08.

33.    Копія Претензія Гон-ва В. В. від 25.04.08. р.

34.    Копія Повідомлення про поштове відправлення від 25.04.08. р.

35.    Копія довіреності представника.

Повноважний представник

ФОП Гон-ва В. В.

Небатов Андрій Євгенович

тел. (044) 599-51-53

 

„____” липня 2008 р.

Прайс-лист

 

СУДОВИЙ ЗАХИСТ (м. Київ)

 

Ціна, грн.

Строки, роб. днів

Складання процесуальних документів:

 

1-5

1. претензій

250

1-3

2. позовної заяви

500

2-5

3. інші заяви, скарги

250

1-3

4. підготовка документів для подання в суд

200-300

1-3

Комплексне ведення цивільних (гражданских) спорів у суді (районних судах)

1500 – 2000 весь процес + 5-10 % від виграної суми

або

Разово 300-350 за одне засідання

1

Комплексне ведення господарських та  адміністративних спорів у суді (місцевих господарських та адміністративних судах)

2000 – 3000 весь процес + 5-10 % від виграної суми

 

Разово 400-450 за одне засідання

1

Ведення спорів в апеляційних судах (господарських та адміністративних судах)

600 – за засідання.

1

Ведення спорів у Вищому господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, Касаційному суді України,

700 – за засідання.

1

Ведення спорів в Верховному Суді України

1000– за засідання.

1

Ознайомлення з матеріалами судової справи (попередніми матеріалами) — перезйомка всіх матеріалів на цифровий фотоапарат

 

Всі суди м. Київ та область, Вищий господарський суд України, Касаційний суд України, Вищий адміністративний суд України — 600-800 грн.

Верховний суд України – 800-1000 грн.

+ 5 % тарифу за кожний том справи починаючи з 3-го тому справи.

Терміновий запис отриманих матеріалів на носій (СД-РОМ) та пересилка в інше місто України  (поїздом, міжміською кур’єрською доставкою) – 100-200 грн.

Доплата за термінове ознайомлення з матеріалами судової справи  — 24-48 год.

+ 50-100 %

24-48 год.

ОСОБЛИВІ ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ (м. Київ)

 

Ціна, грн.

Строки, роб. днів

Послуга «ЮРИСТ НА ЗАМІНУ»

(разово на території клієнта або за вказівкою у м. Київ для виконання термінової роботи (укладанням та складанням договорів, участю в переговорах, веденням суд. справ, листування, та інші представницькі функції).

Прим.* застосовується для виконання роботи, яка не пов’язана із знанням специфічних галузей права (міжнародне, ЗЕД, і. т.д., знання іноземних мов тощо).

1500-2000

3-4 повні роб. дні (у вихідні сб. нд. +10%)

Послуга «ПРИХОДЯЩИЙ ЮРИСТ»

(постійно на території клієнта або за вказівкою у м. Київ)

2000

4 повних роб. днів +1 дистанційно

/на місяць

Послуга «РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРЕДСТАВНИК»

(постійно представляє інтереси у м. Києві та Київській області (можливо також у м. Житомир, Чернігів, Полтава і т. д.) з метою ведення суд. справ, отримання ліцензій (дозволів), пошуку-здачею приміщень під/в оренду, укладання договорів, участю в переговорах та інші представницькі функції).

2000-4000

4-10 повних роб. днів

/на місяць

Послуга «АБОНЕНТ»

(дистанційне абонентське юридичне обслуговування підприємства  — договори, суди, листування, підтримка штатного юриста)

1000

місяць (дистанційно)

ІНШІ ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ (м. Київ)

 

Ціна, грн.

Строки, роб. днів

Консультації

100

1 год.

Аналіз документів (позовних заяв, скарг, договорів та контрактів та інших) на предмет відповідності законодавству та внесення деяких змін та пропозицій клієнта

100

1 год.

Оскарження неправомірних рішень державних контролюючих органів (податкова, ПФУ, ФСС і т.д.)

600 – за день.

1

Розробка та складання всіх типів договорів

250 — 1000

1-4

Реєстрація товарного знаку (проста)

2500-3000

12-18 міс.

Реєстрація товарного знаку (термінова)

10000 -12 000

45-60

ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ (м. Київ)

 

Ціна, грн

Строки, роб. днів

Примусове виконання рішень суду (наказів, виконавчих листів) про стягнення грошових коштів

1000-2000 грн.

+ 5%-10 % отриманих коштів

дог.

Виконання інших судових рішень та вчинення інших дій з представництва клієнта в органах державної виконавчої служби

300-500

1

СУДОВИЙ ЗАХИСТ (УКРАЇНА, РОСІЯ)

Відрядження по Київська область *

м. Ірпінь, Бровари, Бориспіль, Вишгород і т .д. – 400 грн.

Обухів, Кагарлик, Макарів, Бородянка, Біла церква, і т .д. – 500-600 грн.

400-600

 

1

Відрядження по Україні 1 доба *

Житомир, Чернігів, Полтава і т. д. – 650-750 грн.

Вінниця, Черкаси, Харків, Дніпропетровськ -750 -850 грн.

Кіровоград, Хмельницький, Суми, Одеса, Миколаїв, Херсон – 850-1000 грн.

650-1000

 

1 доба

Відрядження по Україні 1,5 доби *

Сімферополь, Донецьк, Луганськ – 1000 грн.

Крим, Севастополь, Запоріжжя, Західна Україна та інші,– 1200 грн.

Вартість проїзду «туда-обратно» окремо від вартості послуги

1000-1200

 

1,5 доби

Відрядження по Україні  з проживанням в іншому місті за рахунок клієнта на 2-5 діб *

 

1000/доба

 

1 доба

Відрядження у Російську Федерацію (Москва, Санкт-Петербург, Пенза) *

вартість проживання включено до вартості послуги.

1500/доба

 

1 доба

 

Наші партнери

 

Юридична консультація м. Ірпеня (Україна, Київська область, м. Ірпінь)

ТОВ «Адвокатський союз» (Україна, м. Київ)

Юридична консультація «Гарант» (Російська Федерація, м. Пенза)

 

Our partners:

Legal advice of Irpin (Ukraine, Kiev region, Irpin)
LTD «Law Union (Ukraine, Kyiv)
Legal advice «Guarantor» (Russian Federation, Penza)